نوشته‌ها

پروتز چانه

پروتز چانه

پروتز چانه از جراحی های زیبایی چانه است و برای افرادی به کار میرود که چانه های کوچکی دارند و اندازه چانه آنها با دیگر اجزای صورت تعادل ندارد.

پروتز چانه

پروتز چانه

هماهنگی بین اجزای صورت یکی از عوامل جذاب بودن صورت است . وقتی از نیم رخ به چهرۀ یک فرد نگاه کنیم چانه به صورت طبیعی مقداری از لب عقب تر قرار دارد . در بعضی از افراد چانه عقب تر از این حد است. اگر این عقب رفتگی به اندازه زیاد باشد صورت فرد حالت brid face را پیدا می کند  و چهره وی حالت زیبایی نخواهد داشت. دراین افراد نیمه میانی صورت و بینی خیلی جلوتر از دیگر اجزای صورت است.

تاثیر چانه بر روی اعضای صورت

تاثیر وضعیت قسمت های مختلف صورت بر یکدیگر و بخصوص تاثیر چانه و بینی بر یکدیگر مسئله ای قاپبل انکار نمیباشد. چانۀ عقب رفته بینی معمولی را بزرگ و بینی بزرگ را بزرگتر از آنچه که هست نشان داده و کسانی که بینی بزرگی دارند. چانه عقب تر از حالت معمولی دیده می شود. به همین علت است که عمل پروتز چانه معمولا به همراه جراحی بینی انجام میشود .

تاثیر چانه بر روی اعضای صورت 

پروتز چانه

گاهی اوقات در معاینه پزشکی چانه از حد معمول عقب تر است امّــا در حقیقت چانه عقب نمیباشد بلکه فک بالا جلوتر از مکان مناسب خود قرار دارد. بعضی مواقع چانه عقب است امّــا وضعیت قرار گرفتن دندانها در فک روی یکدیگر در جایگاه مناسبی نیست و در افراد دیگری ممکن است تمام فک پایین به سمت عقب رفته باشد. یعنی دندانهای فک پایین خیلی عقب تر از دندانهای فک بالا قرار دارد.

راه های پروتز چانه

برای جلو آوردن چانه از راه ها و تکنیک های مختلفی استفاده میشود:

الف) تزریق ژل

ب) تزریق چربی

ج) بریدن قسمتی از استخوان چانه و به جلو کشیدن آن

د) گذاشتن پروتز